Kontakt

Prevádzkovateľ obchodu:

Mammon Trade s.r.o.
900, 925 84 Vlčany
Zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.37239/T

IČO: 50215191
DIČ: 2120221169
IČ DPH: SK2120221169

Tel.: +421 918 750 424
e-mail: info@mammon-trade.eu

Po.-Pi. 8:00 – 15:00

→Výpis z obchodného registra

 

Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP)
SWIFT: GIBASKBX
Číslo účtu: 5110840871 / 0900
IBAN : SK91 0900 0000 0051 1084 0871

 

Konateľ spoločnosti:

Tibor Komlósi
Tel.: +421 905 413 002
e-mail: info@mammon-trade.eu

 

 

Kontaktujte nás!

 

*prevádzkovateľ sa zaväzuje odpovedať na prijatú elektronickú poštu v lehote do 3 pracovných dní od jej obdržania.